.

برنامه زمانبندی مصاحبه حضوری
روز  وتاریخ رشته شغلی تعداد مصاحبه شونده
پنج شنبه
1400/11/7
کاردانی مکانیک 58
جمعه
1400/11/8
کاردانی مکانیک 52
پنج شنبه
1400/11/14
صنایع 20
کاردانی برق 24
کاردانی مکانیک 34
جمعه
1400/11/15
hse 15
کاردانی برق 24
کامپیوتر 11
پنج شنبه
1400/11/21
کامپیوتر 24
مدیریت 26
کارشناسی برق 21
پنج شنبه
1400/11/28
کارشناسی مکانیک 24
حسابداری 20
کاردانی متالورژِی 27
جمعه
1400/11/29
کارشناسی مکانیک 24
کاردانی متالورژی 27
پنج شنبه
1400/12/12
کارشناسی مکانیک 18
کارشناسی متالورژی 21

 

این برنامه ویژه داوطلبانی است که در مرحله اول پذیرفته شده اند و در همین سایت نیز اعلام گردیده است.

زمان دقیق حضور در مصاحبه از طریق پیامک اطلاع رسانی خواهد شد.

به همراه داشتن رزومه کاری و گواهینامه های آموزشی ضروری است

مکان مصاحبه: دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

تذکر

در زمان مصاحبه اصل و کپی کارت ملی، شناسنامه، کارت پایان خدمت و مدرک تحصیلی را به همراه داشته باشید.