1-8: ثبت نام متقاضیان صرفا از طریق وب سایت شرکت به نشانی ((hrkhayam.um.ac.ir ))و به صورت اینترنتی بوده و نیازی به ارسال مدارک نمی باشد.

2-8: هزینه شرکت در آزمون به هیچ وجه مسترد نخواهد شد. ( این هزینه به حساب دانشگاه مجری آزمون واریز خواهد شد)

3-8:  لازم به توضیح است که جذب نیروی انسانی در شرکت بر اساس موفقیت متقاضیان در تمامی مراحل استخدامی (مشتمل بر آزمون کتبی، آزمون های روانشناختی، مصاحبه عمومی و تخصصی و معاینات پزشکی ) صورت می پذیرد و چنانچه متقاضیان در هر یک از مراحل فوق موفقیت لازم را کسب ننمایند، موضوع ادامه مراحل استخدامی آنان منتفی خواهد گردید.

-4-8:  در صورت داشتن هرگونه سوال می‌توانید در ساعات اداری با شماره تلفن‌ های  13 - 05143239512   تماس حاصل فرمایید.

5-8: از پذیرفته شدگان نهایی، ضمانت های لازم و تعهد محضری خدمت به شرکت خیام سپهر فولاد نیشابور به میزان  5  سال اخذ خواهد شد و در پایان مدت هر قرارداد در صورت رضایت کارفرما مجددا قرارداد جدید منعقد می شود و در غیر اینصورت قرارداد فرد تمدید نخواهد شد.

7-8 پذیرفته شدگان براساس نیاز خط تولید و برنامه تامین نیروی انسانی شرکت به تدریج و در چند نوبت جهت شروع به کار فراخوان خواهند شد؛ لذا مقتضی است پس از قبولی از هر گونه پیگیری حضوری جداً پرهیز نمایید.

8-8 شرکت هیچگونه تعهدی در قبال تامین مسکن برای پذیرفته شدگان نخواهد داشت ضمناً امکان سرویس ایاب و ذهاب برای رفت و برگشت افرادی که استخدام خواهند شد صرفا در مسیرهایی که شرکت تعیین می نماید وجود خواهد داشت.